Inhoud

Klantenservice

Algemene informatie

Nadat u alle artikelen in de webshop heeft besteld kunt u afrekenen via iDeal en voor onze Belgische klanten via MisterCash. Dit betekent dat u via een veilige manier uw bestelling kunt afronden.
Jetzt gibt es auch für unsere Deutsche Kunden die Möglichkeit mit Giropay Ihre Produkten zu bestellen.

Wij proberen het bestelproces zo eenvoudig mogelijk voor u te laten verlopen.
Heeft u suggesties voor verbetering dan horen wij dat graag van u.

Bestellen

Wilt u een bestelling afhalen op één van de markten of shows dan kunt u eenvoudig uw bestelling via de website afronden en betalen. Onder het kopje afhalen kunt u dan zien waar de eerstvolgende markt of beurs is. U betaalt dan uiteraard geen verzendkosten. Haalt u de bestelling op tijdens een meerdaagse show, laat ons dan weten op welke dag u naar de show denkt te komen. Voor meerdaagse shows geldt dat u de bestelling het beste per email kunt sturen.

Heeft u alleen kleine artikelen nodig zoals ringetjes, schaartjes e.d. dan is het mogelijk deze te verzenden in een luchtkussenenvelop. De verzendkosten hiervoor zijn afhankelijk van het gewicht. In plaats van rechtstreeks via de webshop bestellen kunt u dan beter een email sturen met de door u gewenste artikelen. Wij kunnen dan bepalen of de hoeveelheid past in een envelop.

Heeft u diverse grote artikelen nodig zoals tentoonstellingskooien dan kunt u beter eerst contact met ons zoeken wat de beste manier van verzenden is.

Verzending & levertijd

Voor het verzenden van de bestelling worden verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Standaard is dit bedrag € 7,00 voor verzending binnen Nederland.
Voor verzending naar België en Duitsland wordt standaard € 12,00 in rekening gebracht.
Past de bestelde hoeveelheid niet in 1 pakket dan behouden wij ons het recht voor om de kosten voor het 2e pakket alsnog bij u in rekening te brengen. Hiervan wordt u van tevoren op de hoogte gesteld.

Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling binnen 5 tot 6 werkdagen verzonden.

In vakantieperiodes of rond feestdagen is het mogelijk dat de levertijd iets langer is.

Ruilen & retourneren

Wij proberen de bestelling zo goed mogelijk in te pakken en te verzenden.
Toch kan het gebeuren dat sommige producten beschadigd aankomen. Meld dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van het pakket bij ons per mail, voorzien van een foto van de kapotte artikelen maar ook van de verpakking. In overleg met u zullen we afspreken hoe de vervangende artikelen worden geleverd.

Indien een bestelling na afronding en betaling wordt ingetrokken waardoor het betaalde bedrag teruggestort moet worden, dan behouden wij ons het recht voor om hiervoor € 3,50 administratiekosten in rekening te brengen.

U heeft het recht om uw order binnen 14 dagen te herroepen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u een mail naar ons sturen. U moet daarnaast de producten, in de verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, binnen 14 dagen retourneren. Wij zorgen voor terugbetaling van de kosten binnen 14 dagen na herroeping van de order.

Algemene voorwaarden

Op al onze levering zijn de algemene voorwaarden voor verkoop aan particulieren via webshop van toepassing. Deze voorwaarden vindt u elders in de webshop. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Wim van de Lustgraaf of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Wim van de Lustgraaf
Onderneming: Wim van de Lustgraaf
Bezoekadres: Distelvink 19
3906 AM Veenendaal
Nederland

Email: info@wimvandelustgraaf.nl
Telefoonnummer: +31 (0)318 551460
Kvk-nummer: 30124223

Wim van de Lustgraaf is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Wim van de Lustgraaf is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wim van de Lustgraaf is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Wim van de Lustgraaf, waaronder www.wimvandelustgraaf.nl.
Wim van de Lustgraaf verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Wim van de Lustgraaf opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Wim van de Lustgraaf. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Wim van de Lustgraaf om de overeenkomst uit te voeren.
Wim van de Lustgraaf gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Wim van de Lustgraaf altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Wim van de Lustgraaf worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
1. voor de uitvoering van de overeenkomst:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
2. voor het betalen en afhandelen van de facturen:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
4. voor het behandelen van vragen en klachten:
uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@wimvandelustgraaf.nl.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst:
5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling;
2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen:
7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten:
na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Wim van de Lustgraaf gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Wim van de Lustgraaf, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Het staat Wim van de Lustgraaf vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Wim van de Lustgraaf ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Wim van de Lustgraaf. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Wim van de Lustgraaf. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Wim van de Lustgraaf.